Lennixon.fi - Yllättävä löytöpaikka verkossa!

High Security tuhoojat

Korkean turvaluokituksen asiakirjatuhoojat erittäin luottamuksellisten dokumenttien tuhoamiseen.
Turvaluokitus on vähintään P-6 (DIN 66399) eli yksittäisen silpun koko on alle 10 mm².

HUOM! GDPR eli EU:n yhtenäinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25. toukokuuta 2018.
Asetus määrittelee, miten henkilötietoja saa käsitellä EU:ssa, koskien myös paperiarkistoja.
Kaikkien yritysten ja organisaatioiden on noudatettava uutta asetusta tuntuvien sakkojen uhalla.
Artikla 17 - “Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä”.

Mikäli yrityksessä on arkistoitu henkilötietoja paperille, kannattaa arkiston mahdolliseen tuhoamiseen hankkia luotettava paperintuhooja. Suosittelemme, että laitteen turvaluokitus on vähintään (P-4 DIN 66399).